Mareš
Cígler

Architektura & urbanismus, projekce a design

Urbanistická soutěž - Obendorf
 Náměstí s japonskými třešněmi - Obendorf
Této soutěže jsem se zúčastnil v týmu architekta Eduarda Widmanna. Jedná se o návrh zástavby volné plochy uvnitř Rakouského městečka Obendorf bei Salzburg. S tímto návrhem jsme postoupili do druhého kola mezi šesti nejlepšími. Hlavní myšlenkou návrhu je použití vícero typů zástavby na nově navržené ose, tvorba poloveřejných prostor mezi domy a systém vnitřních a vnějších komunikací tohoto urbanistického celku.