Mareš
Cígler

Architektura & urbanismus, projekce a design

Zaměření sýpky - Nový Knín
 Průčelí barokní sýpky v Novém Kníně
Zaměření barokní sýpky v Novém Kníně proběhlo pod vedením doc. Michala Rykla. Na základě geodetického zaměření a situačních zákresů byly vypracovány půdorysy a pohledy rozšířené o informace zohledňující historickou hodnotu objektu.
Stavebně historický průzkum - Slavkov u Č. Krumlova
 Historický dům se čtvercovou věží
Stavebně historický průzkum byl veden doc. Michaelem Ryklem, byla zpracována inventarizace nálezů a provedena analýza stavebního vývoje. Objekt samotný se skládá ze srostlice několika celků raně gotického základu a původně byl propojen i s věží. Vyskytly se teorie, že objekt mohl být v minulosti podsklepen, či že mohl být přistavěn ke hradební zdi (nebo ji pohltil). To spolu se stavební datací činí teoretický základ a rámec pro další možnou rekonstrukci.
Dům č.p. 90, Stříbro
 Pohled na uliční průčelí
Stavebně historický průzkum a zaměření unikátního městského domu v centru městské památkové zóny ve Stříbře. Vrcholem této práce bylo zaměření a hloubkový průzkum uličního průčelí domu. Celý elaborát byl a bude podkladem pro rekonstrukci domu.
Kostel sv. Máří Magdaleny, Stříbro
 Vizualizace: nejpravděpodobnější varianta vzhledu kostela, kdyby nebyl zdevastován a byl dostavěn
Stavebně historický průzkum ruiny bývalého minoritského kláštera sv. Máří Magdaleny, který se zaměřil především na vzhled kostela po barokní přestavbě.
Bývalý minoritský klášter, Stříbro
 Fotogrammetrie jižních fasád
Fotogrammetrie jižních a východních fasád jižního a východního křídla bývalého minoritského kláštera, dnes městské muzeum, pro potřeby stavebně historického průzkumu.
Bazén Slovany, Plzeň Slovany
 Bývalá kotelna a výměníková stanice
Zaměření výměníkové stanice a bývalé kotelny, které bylo použito jako podklad pro dokumentaci pro územní a stavební řízení na adaptaci těchto budov na dětský bazén.