Mareš
Cígler

Architektura & urbanismus, projekce a design

Rostislav Mareš

1988 ... Narozen v Českých Budějovicích

2003 ... SPŠ Stavební, České Budějovice

            2x Republikové kolo soutěže SŠ v rychlosti projektování

2006 ... METROSTAV a.s. divize 6, Technický pracovník

            Centrum ekologické výchovy a rozšížení ZOO, Hluboká n./Vlt

            Polyfunkční dům "Atrium", České Budějovice

            Bytový dům Riegrova, České Budějovice

2007 ... Fakulta architektury ČVUT,

            Studium bakalářského oboru Architektura a urbanismus

            Studijní ateliér prof. Aleny Šrámkové

            Studijní ateliér prof. Václava Girsy

            Studijní ateliér doc. Karla Fořtla

2009 ... Spolupráce s TEMR METAL s.r.o.

            Desítky návrhů a optimalizací zámečnických konstrukcí

            Bytové domy Hluboká n./Vlt., České Budějovice, Bošilec.

            RD Č. Budějovice, Písek. BAUHAUS Č.B. ...

2010 ... Fakulta architektury ČVUT,

            Studium magisterského oboru Architektura a urbanismus

            Studijní ateliér prof. Václava Girsy

            Studijní ateliér doc. Karla Fořtla

            Studijní ateliér Kohout Tichý

2011 ... Spolupráce UNIPROJEKTA s.r.o.

            Přečerpávací stanice chladící věže elektrárny na biomasu, Kutná Hora

            DSP rekonstrukce Kvítkova Dvora, Český Krumlov

            Vizualizace GROZ-BECKERT czech, Č.B

            GAMEX, dílčí projekty.

            Dokumentace pro program SFŽP ZELENÁ ÚSPORÁM ...

2012 ... Spolupráce s architektem Eduardem Widdmanem, AT

            Urbanistická soutěž, zastavění volné plochy v Obendorf bei Salzburg 

2012 ... Spolupráce s architektem Jaroslavem Cíglerem

2013 ... Zakončení studia na FA ČVUT

2013 ...Spolupráce s INTERPROJECT s.r.o. 

             Interiér a vizualizace autosalonu BMW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaroslav Cígler

 SPŠ Stavební v Plzni, obor Stavební obnova ... 2003

Středoškolská odborná činnost, 3 x republikové kolo           

Fakulta architektury ČVUT ... 2011

Studijní ateliér Fantová           

Studijní ateliér Jeníček            

Studijní ateliér Tichý           

Studijní ateliér Girsa           

Studijní ateliér Fořtl           

Dům č. p. 209, Kostelní ulice, Stříbro ...2009

Stavebně historický průzkum,  návrh rekonstrukce fasád            

Dům č. p. 90, Žižkova ulice, Stříbro ... 2010

Stavebně historický průzkum, návrh rekonstrukce průčelí,            

autorský a technický dozor investora, projekt obnovy objektu            

Dům č. p. 65, Žižkova ulice, Stříbro ... 2010

Zaměření uličních fasád, rekonstrukce uličních fasád           

Dům č. p. 34, Plzeňská ulice, Stříbro ... 2011

Stavebně historický průzkum, architektonická studie            

Městské muzeum ve Stříbře ... 2011

Fotogrammetrie jižní a východní vnější fasády           

Dům č. p. 968 ... 2011

Barevné řešení zateplené fasády           

Dům č. p. 73, Býkovice ... 2011

                     Barevné řešení zateplené fasády           

Plavecký bazén na Slovanech, Plzeň ... 2011

                     Zaměření výměníkové stanice a bývalé kotelny           

Zámek Hořovice ...2012

                     Grafický návrh reklamního banneru a loga zámku           

Dům č. p. 74, Hořín u Mělníka ...2012

                     Zaměření, architektonická studie a projektová           

dokumentace pro spojené územní a stavební řízení           

Plavecký bazén na Slovanech, Plzeň           

Přestavba objektu výměníku a kotelny na nový dětský bazén ... 2012

                     Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení           

Zámek Hořovice – zámecký park ... 2012

                     Architektonický návrh obnovy zahradního altánu           

Lhota u Stříbra ... 2012

Architektonická studie interiéru podkrovní místnosti           

Městské muzeum v Kadani ...2012

                     Architektonický návrh nových mříží na tři okna muzejní           

expozice na městském hradě v Kadani           

Městský hřbitov, Stříbro ... 2013

                     Architektonický návrh městského hrobu           

Soukromník, Praha ... 2013

                     Malba iluzivní architektury, tempera na plátno 240 x 170 cm