Mareš
Cígler

Architektura & urbanismus, projekce a design

HLUBOKÁ NAD VLTAVOU
 Skleněné zábradlí
Tento redesign zámečnických konstrukcí zásadně zlevnil navrhované konstrukce, zároveň ovšem dbal na architektonické vyjádření původního návrhu, nicméně oproti původnímu projektu bylo zachováno pouze optické členění výplní. Na tyto konstrukce byly využity desítky přinejmenším neobvyklých konstrukčních řešení. Ve finále přinesl redesign i zkvalitnění konstrukcí ať už z estetického či užitného hlediska.
BYTOVÝ DŮM - Č.B. NOVÁ
 Zábradlí francouzských oken
Stejně jako u dalších zakázek se jednalo o redesign navrhovaných konstrukcí pro dodavatele zám. konstrukcí. Bylo použito řešení podobné jiné zakázce, související se stejným generálním projektantem.
OPLOCENÍ RD - Č.B.
 Unikátní plot rodinného domu se žaluziovým efektem
Zadáním byl unikátní plot, nikde nekopírovaný, podtrhující význam a kvalitu stavby samotné, při zachování alespoň částečné transparentnosti výplně a takřka bezúdržbovému provozu. Součástí bylo i technické řešení samonosných bran, tak aby jejich konstrukce co nejméně omezovala a rušila vzhled celku.
BYTOVÝ DŮM - Č.B. SMETANOVA
 Zábradlí francouzských oken a balkonů
V tomto případě se jednalo o technické řešení navržených zámečnických konstrukci tak, aby se co nejblíže přiblížily původní ideji architekta, přičemž konstrukce staticky odpovídala.
SCHODIŠTĚ ŠKOLY - ŽIROVNICE
 Točité schodiště krátce po osazení jeřábem
Zde se jednalo o redesign konstrukce tak aby byla oproti původnímu projektu realizovatelná, z důvodu žárového pozinkování modulová a zároveň plnila požadované tech. normy. Ve finále se nakonec jednalo o návrh nový, při zachování požadovaných "estetických" motivů.
Schodiště - Skříněřov
 Točité schodiště
V tomto případě jsme mohli na schodišti pracovat od návrhu až po výrobní dokumentaci a na výsledku je to znát. Lomený nosník šroubovice v kovářské barvě spolu s borovým dřevem tvoří vhodnou kombinaci.
Hrad, Kadaň
 Okno s hotovými mřížemi
Návrh mříží do tří oken na městském hradě v Kadani. Jelikož se jedná o barokní okna v gotické stěně a prostoru tak byly navrženy varianty ve stylu barokní gotiky.