Mareš
Cígler

Architektura & urbanismus, projekce a design

Architektura a naše pojetí

Poskytujeme kompletní projekční služby, od tvorby architektonických studií, přes projekt pro stavební povolení, až po výrobní dokumentaci vybraných konstrukcí. Ve spolupráci s vybranými firmami jsme schopni zajistit odbornou realizaci i případně drobné slevy z ceny díla.

Klasická, či amorfní - moderní či postmoderní? Ač máme raději architekturu klasickou s jasným dělením a  hierarchií ústící v harmonii a to ať už ve tvarové či materiálové formě, nebráníme se použití soudobých materiálů a tvarů, jedná li se o stavbu novou, bez kontextu okolní zástavby.

Při rekonstrukci stavby s vyšší historickou hodnotou preferujeme přístup obnovy stejného stejným a využíváme především metodu synteze. U nových staveb klademe důraz na jednoduchost, kontextuální zapojení stavby, z ECO parametrů klademe důraz na nízké provozní náklady, vysokou životnost stavby a neposlední v řadě se materiálově snažíme přiblížit ideálům C2C*.

*C2C= Cradle to Cradle - Z kolébky do kolébky- Technický a biologický cyklus. W. McDonough  

EKOLOGIE

Držíme se názoru, že co je ekologické je ve své podstatě i ekonomické. Snažíme se vždy šetřit tak, aby byla tato volba ekonomická a ekologická navzájem. Zjednodušeně lze říci, že podporujeme trend nízkoenergetického stavění a sami se na něj specializujeme. Myslíme si, že budoucnost dostupného bydlení leží v bydlení s nízkými provozními náklady a vysokou životností, v domech s regulovaným zdravým klimatem, v domech jenž mohou přežít i několik generací bez toho aby konstrukčně zastaraly. Také kdo by chtěl při vzrůstajících cenách energií platit více, než musí. Tento princip samozřejmě koresponduje s dalšími požadavky na udržitelný rozvoj, jako je i recyklace materiálů ve stylu Cradle to Cradle designu. Bohužel je ovšem v některých případech finančně náročný (tj. vysokými náklady vstupů, případně abnormální marží). Je nutno si uvědomit, že ne vždy se zde nachází adekvátní náhrady s vysokou životností a absolutní recyklovatelností. Pak bývá příhodno lehce slevit z požadavků.

CENA

Cena je vždy individuální a je odvislá od složitosti a časové náročnosti díla. Každý projekt jsme schopni vypracovat v několika kvalitativních úrovních přímo úměrných množství času jenž nad nimi strávíme. Od kvality projektu se pak samozřejmě odvíjí i propracovanost a sofistikovanost technického řešení, stejně jako množství řešených detailů a tím i případné množství vícenákladů při stavbě samotné. V ceně projektu je vždy zahrnut i propočet energetické náročnosti stavby.